top of page

פסיכותרפיה

פסיכותרפיה

פסיכותרפיה הינה טיפול נפשי העוסק בהתבוננות, לימוד, הבנה ועיבוד התנסויות וחוויות שעיצבו את התפתחותנו וגרמו ליצירת אסטרטגיות התמודדות ששרתו אותנו בעבר ולעיתים אינן נחוצות עוד.

התמודדויות שונות לאורך מעגל החיים, מצבי בריאות וחולי, משברים ושינויים פנימיים וחיצוניים מהווים הזדמנות לבחינה מחודשת וליצירת נתיבים אלטרנטיביים.

תהליך הפסיכותרפיה מאפשר יצירת סביבה בטוחה ואוהדת על מנת לבנות מחדש אמון שנפגע, לאפשר לרגשות עצורים להשתחרר, לבנות ערך עצמי ולהעצים את כוחות הנפש והחיים.

 

הפסיכותרפיה הגופנית מחברת בין הביטוי הגופני לביטוי הרגשי. בין הראש – לבין שאר הגוף, מתוך התייחסות אל האדם כהוויה שלמה.

דרך תנועה, מגע, נשימה – ניתן להגיע לרבדים עמוקים של הנפש.

דרך זיכרונות, דימויים וחלומות – ניתן להגיע לרבדים עמוקים של הגוף.

החיבור בין הרבדים מאפשר לנו דרכים חדשות להתמודדות, להחלמה ולהתפתחות.

bottom of page